lamari

لیست عاملین مجاز

مشتریان گرامی:

با توجه به اینکه لیست به روزآوری شده عاملیت‌های مجاز در سایت اینترنتی شرکت موجود می باشد لذا  قبل از مراجعه و جهت اطلاع از آخرین مراکز فروش و خدمات پس از فروش قطع همکاری شده مجاز به ارائه خدمات نبوده و عواقب و مسئولیت دریافت خدمات از این مراکز بر عهده مشتریان محترم می باشد.

  1.  کلیه عاملیتها مجاز در دوران ضمانت و تعهد موظف به پذیرش کلیه خودروهای تحت مسئولیت آرین پارس موتور می باشند. در صورت مراجعه و عدم پذیرش توسط عاملیت های مجاز مراتب از طریق شماره تماس ۰۲۱۴۸۴۹۱۰۰۰ – ۰۲۱۴۷۲۹۳۰۰۰ اطلاع رسانی گردد تا ستاد مرکزی اقدامات لازم جهت پذیرش خودرو در محل مورد درخواست را انجام دهد.
  2.  چنانچه مشتری در دوران ضمانت به عاملیتهای مجاز مراجعه نماید و رفع ایرادات خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقیمانده از دوره گارانتی مقدور نباشد، عاملیت مجاز موظف به اعلام کتبی موضوع به مشتری از طریق فرم تعهد گارانتی است. مشتری نیز با در دست داشتن فرم اعلامی می تواند در هریک از عاملیتهای مجاز آرین موتور و در اولین فرصت ممکن تحت شرایط گارانتی رفع نقص گردد.
  3.  عاملیتهای مجاز در هنگام ترخیص خودرو، ملزم به ارائه صورتحساب مربوط به تعمیر بر اساس زمان استاندارد تعمیرات و یا تعویض کلیه قطعات و مجموعه های معیوب گزارش شده توسط مشتری مطابق نرخ مصوب شرکت آرین موتور می باشند.