تقاضای اخذ عاملیت مجاز

با توجه به اینکه لیست به روزآوری شده عاملیت‌های مجاز در سایت اینترنتی شرکت به آدرس (www.lamari.ir) موجود است، لذا قبل از مراجعه و جهت اطلاع از آخرین تغییرات به سایت شرکت مراجعه نمائید.

مراکز فروش و خدمات پس از فروش قطع همکاری شده مجاز به ارائه خدمات نبوده و عواقب و مسئولیت دریافت خدمات از این مراکز بر عهده مشتریان محترم می باشد.